Udział w Europejskim Konkursie Statystycznym oznacza pełną akceptację REGULAMINU.

Rodzaj szkoły


Informacje o zespole

Ochrona danych osobowych
Cel: Dane osobowe zebrane w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie w związku z uczestnictwem w Europejskim Konkursie Statystycznym (EKS). Oznacza to, że kontakt z uczestnikami będzie dotyczyć tylko spraw związanych z Konkursem.
Ponadto osoby, które wyraziły zgodę na wykorzystanie ich adresu mailowego, jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o kolejnych edycjach EKS.
Dodatkowo dane będą wykorzystywane do przygotowania anonimowych statystyk dotyczących udziału w Konkursie.
Administrator: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (koordynator w Polsce)
Ramy prawne: art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Odbiorcy: Ze względu na organizację Konkursu dane mogą być udostępnione Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Narodowemu Instytutowi Statystyki Hiszpanii (jako koordynatora akcji) oraz Eurostatowi (tylko dla tych zespołów, które uczestniczą w fazie europejskiej).
Przechowywanie: Dane będą przechowywane na serwerze Narodowego Instytutu Statystyki Hiszpanii (Pº Castellana 183, 28046 Madryt - Hiszpania). Dane będą przechowywane przez okres dwóch lat, z wyjątkiem adresów e-mail osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji o przyszłych edycjach konkursu. W takim przypadku adres e-mail zostanie zachowany.
Prawa: Uczestnicy EKS mają prawo do dostępu, poprawiania i usuwanie danych. W tym celu należy skontaktować się z koordynatorem EKS w Polsce, pod adresem IODGUS@stat.gov.pl.
Akceptuję *
Wyrażam zgodę, aby administrator wykorzystał mój adres e-mail w celu poinformowania mnie o przyszłych edycjach EKS

* Pola obowiązkowe