Dalyvavimas Statistikos konkurse reiškia visišką sutikimą su jo taisyklėmis .

Mokomasis centras


Komandos informacija

Asmens duomenų atsisakymas
Tikslas: Šia forma (gal: šioje anketoje) surinkti asmens duomenys bus naudojami vieninteliam tikslui - koordinuoti Jūsų dalyvavimą Europos statistikos konkurse (ESK), pavyzdžiui, susisiekti su dalyviais (tik konkurso klausimais).
Jeigu duomenų subjektas davė sutikimą, el. paštas gali būti naudojamas informuoti duomenų subjektą apie būsimas ESK versijas. > Duomenys taip pat bus naudojami rengiant anoniminius statistikos duomenis apie dalyvavimą konkurse.
Kontrolierius: [NSI]
Teisinė bazė: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6.1 straipsnis
Gavėjai: Atsižvelgiant į tai, kaip organizuojamas konkursas, duomenimis galės naudotis [NSI], Ispanijos nacionalinis statistikos institutas (kaip projekto koordinatorius) ir Eurostatas (tik toms komandoms, kurios dalyvauja Europos etape.) Saugojimas: Duomenys bus saugomi Ispanijos nacionalinio statistikos instituto serveryje (Castelna 183, 28046 Madridas - Ispanija). Duomenys bus saugomi dvejus metus, išskyrus elektroninį laišką tiems duomenų subjektams, kurie davė sutikimą gauti informaciją apie būsimas konkurso versijas. Tokiu atveju el. paštas bus saugomas, jei nebus nurodyta kitaip. Teisės: Prieiga, taisymas ir ištrynimas. Norėdami naudotis savo teisėmis, galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu margarita.malakauskiene@stat.gov.lt
Sutinku *
Aš sutinku, kad duomenų valdytojas informuotų mane elektroniniu paštu apie būsimas ESK versijas.

* Privalomas laukas