Η συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των κανόνων.

Εκπαιδευτική μονάδα


Πληροφορίες για την ομάδα

Αποποίηση ευθυνών για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Σκοπός: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεχθούν με την παρούσα φόρμα θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό τη διαχείριση της συμμετοχής σας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική (European Statistics Competition – ESC). Η εν λόγω διαχείριση μπορεί να περιλαμβάνει επικοινωνία με τους συμμετέχοντες αλλά μόνο για λόγους που σχετίζονται με τον διαγωνισμό.
Μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για μελλοντικές εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, για την παραγωγή ανωνυμοποιημένων στατιστικών σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Υπεύθυνος επεξεργασίας: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Νομικό πλαίσιο: Άρθρο 6, παρ.1(ε), του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)
Αποδέκτες: Λόγω του τρόπου διοργάνωσης του διαγωνισμού, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να έχουν η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ισπανίας (ως συντονιστής της δράσης) και η Eurostat (μόνο για τις ομάδες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή φάση).
Αποθήκευση: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκευτούν σε έναν εξυπηρετητή (server) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Castellana 183, 28046 Μαδρίτη – Ισπανία). Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για περίοδο δύο ετών, με εξαίρεση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποκειμένων των δεδομένων που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις για μελλοντικές εκδόσεις του Διαγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκευτεί εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά.
Δικαιώματα: Πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή. Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: dpo@statistics.gr
Δέχομαι *
Δίνω τη συγκατάθεσή μου στον υπεύθυνο επεξεργασίας να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου προκειμένου να με ενημερώνει για μελλοντικές εκδόσεις του Διαγωνισμού.

* Υποχρεωτικά πεδία