Osalemine Euroopa statistikavõistlusel tähendab, et nõustute täielikult reeglitega.

Haridusasutus


Võistkonna info

Isikuandmete kasutamise tingimused
Eesmärk: ankeediga kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult selleks, et hallata teie osalemist Euroopa statistikavõistlusel. See võib tähendada ühenduse võtmist osalejatega, aga ainult võistlusega seotud teemadel.
Kui andmesubjekt on andnud nõusoleku, võidakse e-posti aadressi kasutada tema teavitamiseks tulevastest Euroopa statistikavõistlustest.
Andmeid kasutatakse ka selleks, et teha anonüümset statistikat võistlusel osalemise kohta.
Vastutav töötleja: Statistikaamet
Õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt e.
Saajad. Võistluse korraldamise viisi tõttu võib andmetele juurdepääs olla Eesti statistikaametil, Hispaania statistikaametil (võistluse koordinaatorina) ja Eurostatil (ainult nende võistkondade andmed, kes osalevad Euroopa voorus).
Säilitamine. Andmeid säilitatakse Hispaania statistikaameti (Pº Castellana 183, 28046 Madrid – Hispaania) serveris. Andmeid säilitatakse kaks aastat, välja arvatud nende andmesubjektide e-posti aadress, kes on andnud nõusoleku saada teavet tulevaste võistluste kohta. Kõnealusel juhul säilitatakse e-posti aadress, kui ei ole märgitud teisiti.
Õigused. Juurdepääs, parandamine ja kustutamine. Õiguste kasutamiseks võtke ühendust andmekaitseametnikuga andmekaitse@stat.ee.
Nõustun *
Olen nõus, et vastutav töötleja võib kasutada minu e-posti aadressi minu teavitamiseks tulevastest Euroopa statistikavõistlustest.

* Kohustuslikud väljad