Регистрационният период е от 16 октомври 2019 до 3 януари 2020 година.

Изход